PREVENTIE & DETOXIFICATIE VAN DRUGS

 

Ontvangst - Fr
 

Ontvangst

Info over drugs

Drugspreventie

Onze lezingen

Detoxificatie

Narconon programma

Geschiedenis van Narconon

Succesbrieven

Contact

U wilt helpen ?

Toekomstmogelijkheden
 

Nuttige links

www.narconon.org


 

Narconon® detoxificatie programma  

De stappen van het Narconon programma verlopen volledig zonder drugs; er wordt geen enkele drug of medicijn gebruikt om de problemen veroorzaakt door drugs op te lossen, wel wordenop bepaalde tijdstippen voedingssuplementen toegediend. Het Narconon programma is noch psychiatrisch noch medisch. Het biedt zonder meer een manier van social opvoeding en van ontgifting.

De deelnemers aan het programma worden niet beschouwd of behandeld als "patienten" maar als "studenten" die leren hun leven in handen te nemen. Dit is een zeer belangrijk verschil ! Een Narconon student verbindt er zich niet toe om van een "ziekte" te genezenmaar om zaken te leren die hij nog niet kende. Hij vervangt zijn onbekwaamheden als gevolg van druggebruik door de kennis hoe zijn leven aan te pakken.

Narconon drug rehabilitation program

Beschrijving van het programma

 

 

“het is zo dat een verslaafde niet verslaafd wil zijn, maar dat hij ertoe gedwongen wordt door pijn en de waanhoop van de omgeving... Vanf het moment dat hij zicht zonder drugs zowel fysisch en mentaal gezonder en competenter kan voelen, heelft  hij geen drugs meer nodig.”

 

L. Ron Hubbard